Блог

Глобален индекс на отпадъците Dec/19/2020

Глобален индекс на отпадъците

През септември 2018 г. Световната банка обяви, че се очаква световното производство на отпадъци да нарасне със 70% до 2050 г., освен ако не предприемем спешни действия.

Понастоящем човечеството произвежда 2 милиарда тона отпадъци годишно. Увеличаването на населението може да е част от проблема, но нивата на потребление в шепа развити държави и тяхното неправилно управление на отпадъците са довели до тази екологична катастрофа.

Съединените щати са най-големият генератор на отпадъци на глава от населението в света като всеки гражданин произвежда средно 808 килограма годишно (почти 1 тон). Това е повече от два пъти повече от средните стойности загражданите на Япония.

Както подчертава обаче Глобалният индекс на отпадъците, не само генерирането на отпадъци ще застрашава нашата планета през следващите десетилетия, но и начинът, по който ние избираме да го управляваме.

Глобалният индекс на отпадъците предлага цялостна разбивка на най-щадящите околната среда методи за управление на отпадъците. Той класира 36-те държави в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) според това колко ефективно се справят с отпадъците си на глава от населението.

Рециклирането, процесът на превръщане на боклука в нови материали, е най-добрият метод за управление на отпадъците.

Процесът на контролирано изгаряне, използван за превръщане на отпадъците в енергия, се счита за много по-благоприятен от депата за отпадъци и незаконното изхвърляне.

Всяка държава се оценява според килограмите отпадъци, които преработва всяка година, използвайки всяка от тези техники - както и генерираните отпадъци на глава от населението, и килограмите отпадъци, които не са отчетени.

Ние от Binology предлагаме уникални по рода си системи за управление на отпадъците. Те са подходящи, както за дома, така и за индустрията, офис сгради, болнични заведения и въобще за навсякъде.

Освен различните контейнери за смет, може да се регулира степента на здравина на консуматива и така да се осигури необходимото за всякакво приложение.

Освен, че при производството на консуматива се генерира до 70% по-малко CO2, разполагаме с био-разградим консуматив, който се разгражда само за 6 месеца в природата и е идеален за компостиране.

Нашето мото – Zero waste with a smile, е и нашата мисия. А именно да помогнем, както на всеки човек и домакинство, така и на големите замърсители от индустрията да постигнат един естествен кръговрат на веществата в природата. Когато нещо се произвежда, то да се произвежда от екологични и био-разградими материали, а когато се използва и след това изхвърля, то да се рециклира и да се превърне отново в ресурс. Така искаме да стимулираме, както този естествен кръговрат на веществата, така и кръговата икономика, която е устойчива във времето и би дала на поколенията след нас по-приятно и безопасно място за живот.

Време е да се инвестира в методи за управление на отпадъците, които дават приоритет на здравето на нашата планета. В Binology смятаме, че можем и помагаме на хората да предприемат тази първа стъпка!

Глобалният индекс на отпадъците е сравнителен анализ на управлението на отпадъци на глава от населението в 36 държави в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Методология

Основните източници за изследването

 1. Книга с кодове на държавно ниво и набор от данни на държавно ниво

Световната банка, глобална база данни „What A Waste“ (1993 - 2017). Данните на ниво ОИСР за държавите са достъпни до голяма степен от 2016 г. нататък.

 1. Статистика на битовите отпадъци

Европейски съюз „База данни за битовите отпадъци“ (2016 - 2017).

 1. Национален доклад за отпадъците 2018 г.

Австралийско министерство на околната среда и енергетиката (2018).

Фактори

Открихме количеството отпадъци  на глава от населението във всяка държава, което в крайна сметка се рециклира, изгаря, праща се в депо, на открито сметище или е неотчетено - т.е. непроследено.

 • Генерирани отпадъци на глава от населението: килограмите отпадъци, произведени на човек.
 • Рециклирани: килограмите отпадъци, превърнати в нови материали.
 • Изгаряне: килограмите отпадъци, депонирани чрез контролирано горене.
 • Депо за отпадъци: килограмите отпадъци, изхвърлени чрез погребение. Включени са всички видове депа (неуточнени, санитарни, контролирани).
 • Отворено сметище: килограмите отпадъци, изхвърлени незаконно.
 • Неотчетени: килограмите непроследими отпадъци.

Точкуване

Този индекс има за цел да идентифицира най-щадящите околната среда страни за управление на отпадъците. Следователно, на всеки от факторите / техниките беше определен даден брой положителни или отрицателни точки спрямо количеството емисии на CO2 и замърсяването на околната среда, което той причинява средно.

 • Генерирани отпадъци на глава от населението: Генерираните отпадъци на глава от населението се считат за отрицателен фактор, една страна може да загуби до 3 точки за количеството си произведени отпадъци на човек (изчислено според отпадъците, произведени на държавно ниво/ общо население).
 • Рециклиране: Рециклирането се счита за положителна техника, страната може да получи до 4 точки за количеството рециклирани отпадъци.
 • Изгаряне: Изгарянето се счита за положителна техника, страната може да получи до 1 точка за количеството си отпадъци, изхвърлени чрез изгаряне.
 • Депо за отпадъци: Депото, считано за отрицателна техника, може да загуби до 3 точки за количеството си отпадъци, депонирани през депата.
 • Отворено сметище: Отвореното сметище се счита за изключително негативна техника, страната може да загуби до 6 точки за количеството си незаконно изхвърлени отпадъци.
 • Неотчетени: Неотчетените отпадъци се считат за изключително негативна техника, страната може да загуби до 6 точки за количеството си непроследени отпадъци. Различно претеглените фактори бяха нормализирани до скала от 0 - 10, за да бъдат сравними.

Крайно класиране

Окончателните резултати бяха стандартизирани от 0 до 100, като 0 беше най-ниският резултат, показващ страната с най-лошо управление на отпадъците, а 100 най-високият, което показва, че страната е най-добра в управлението на отпадъците.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезно

Полезно

Глобален индекс на отпадъците

Глобален Индекс На Отпадъците | Binology

През 2018 г. Световната банка обяви, че се очаква световното производство на отпадъци да нарасне със 70% до 2050 г., освен ако не предприемем спешни мерки! През 2018 г. Световната банка обяви, че се очаква световното производство на отпадъци да нарасне със 70% до 2050 г., освен ако не предприемем спешни мерки! 2020-12-22T11:35:20+02:00 Глобален индекс на отпадъците

<p><span style="font-size: 12pt;">През септември 2018 г. Световната банка обяви, че се очаква световното производство на отпадъци да нарасне със 70% до 2050 г., освен ако не предприемем спешни действия. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Понастоящем човечеството произвежда 2 милиарда тона отпадъци годишно. Увеличаването на населението може да е част от проблема, но нивата на потребление в шепа развити държави и тяхното неправилно управление на отпадъците са довели до тази екологична катастрофа.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Съединените щати са най-големият генератор на отпадъци на глава от населението в света като всеки гражданин произвежда средно 808 килограма годишно (почти 1 тон). Това е повече от два пъти повече от средните стойности загражданите на Япония. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Както подчертава обаче Глобалният индекс на отпадъците, не само генерирането на отпадъци ще застрашава нашата планета през следващите десетилетия, но и начинът, по който ние избираме да го управляваме.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Глобалният индекс на отпадъците предлага цялостна разбивка на най-щадящите околната среда методи за управление на отпадъците. Той класира 36-те държави в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) според това колко ефективно се справят с отпадъците си на глава от населението.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/indeks-reciklirane.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Рециклирането, процесът на превръщане на боклука в нови материали, е най-добрият метод за управление на отпадъците.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Процесът на контролирано изгаряне, използван за превръщане на отпадъците в енергия, се счита за много по-благоприятен от депата за отпадъци и незаконното изхвърляне.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Всяка държава се оценява според килограмите отпадъци, които преработва всяка година, използвайки всяка от тези техники - както и генерираните отпадъци на глава от населението, и килограмите отпадъци, които не са отчетени.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ние от Binology предлагаме уникални по рода си системи за управление на отпадъците. Те са подходящи, както за дома, така и за индустрията, офис сгради, болнични заведения и въобще за навсякъде.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Освен различните контейнери за смет, може да се регулира степента на здравина на консуматива и така да се осигури необходимото за всякакво приложение.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Освен, че при производството на консуматива се генерира до 70% по-малко CO2, разполагаме с био-разградим консуматив, който се разгражда само за 6 месеца в природата и е идеален за компостиране.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/paxxo-co2.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Нашето мото &ndash; Zero waste with a smile, е и нашата мисия. А именно да помогнем, както на всеки човек и домакинство, така и на големите замърсители от индустрията да постигнат един естествен кръговрат на веществата в природата. Когато нещо се произвежда, то да се произвежда от екологични и био-разградими материали, а когато се използва и след това изхвърля, то да се рециклира и да се превърне отново в ресурс. Така искаме да стимулираме, както този естествен кръговрат на веществата, така и кръговата икономика, която е устойчива във времето и би дала на поколенията след нас по-приятно и безопасно място за живот.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Време е да се инвестира в методи за управление на отпадъците, които дават приоритет на здравето на нашата планета. В Binology смятаме, че можем и помагаме на хората да предприемат тази първа стъпка!</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Глобалният индекс на отпадъците е сравнителен анализ на управлението на отпадъци на глава от населението в 36 държави в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).</span></p> <p class="text-aligncenter"><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt; color: #4d9451;"><strong>Методология</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Основните източници за изследването</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database"> Книга с кодове на държавно ниво и набор от данни на държавно ниво</a></span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;">Световната банка, глобална база данни &bdquo;What A Waste&ldquo; (1993 - 2017). Данните на ниво ОИСР за държавите са достъпни до голяма степен от 2016 г. нататък.</span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generation"> Статистика на битовите отпадъци</a></span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;">Европейски съюз &bdquo;База данни за битовите отпадъци&ldquo; (2016 - 2017).</span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.environment.gov.au/system/files/resources/7381c1de-31d0-429b-912c-91a6dbc83af7/files/national-waste-report-2018.pdf"> Национален доклад за отпадъците 2018 г.</a></span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;">Австралийско министерство на околната среда и енергетиката (2018).</span></p> <p class="text-aligncenter"><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt; color: #4d9451;"><strong>Фактори</strong></span></p> <p class="text-alignleft"><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt;"><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/-5fde087884e17.jpg" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Открихме количеството отпадъци&nbsp; на глава от населението във всяка държава, което в крайна сметка се рециклира, изгаря, праща се в депо, на открито сметище или е неотчетено - т.е. непроследено.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Генерирани отпадъци на глава от населението: килограмите отпадъци, произведени на човек.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Рециклирани: килограмите отпадъци, превърнати в нови материали.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Изгаряне: килограмите отпадъци, депонирани чрез контролирано горене.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Депо за отпадъци: килограмите отпадъци, изхвърлени чрез погребение.&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">Включени са всички видове депа (неуточнени, санитарни, контролирани).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Отворено сметище: килограмите отпадъци, изхвърлени незаконно.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Неотчетени: килограмите непроследими отпадъци.</span></li> </ul> <p class="text-aligncenter"><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt; color: #4d9451;"><strong>Точкуване</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Този индекс има за цел да идентифицира най-щадящите околната среда страни за управление на отпадъците. Следователно, на всеки от факторите / техниките беше определен даден брой положителни или отрицателни точки спрямо количеството емисии на CO2 и замърсяването на околната среда, което той причинява средно.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Генерирани отпадъци на глава от населението: Генерираните отпадъци на глава от населението се считат за отрицателен фактор, една страна може да загуби до 3 точки за количеството си произведени отпадъци на човек (изчислено според отпадъците, произведени на държавно ниво/ общо население).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Рециклиране: Рециклирането се счита за положителна техника, страната може да получи до 4 точки за количеството рециклирани отпадъци.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Изгаряне: Изгарянето се счита за положителна техника, страната може да получи до 1 точка за количеството си отпадъци, изхвърлени чрез изгаряне.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Депо за отпадъци: Депото, считано за отрицателна техника, може да загуби до 3 точки за количеството си отпадъци, депонирани през депата.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Отворено сметище: Отвореното сметище се счита за изключително негативна техника, страната може да загуби до 6 точки за количеството си незаконно изхвърлени отпадъци.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Неотчетени: Неотчетените отпадъци се считат за изключително негативна техника, страната може да загуби до 6 точки за количеството си непроследени отпадъци. Различно претеглените фактори бяха нормализирани до скала от 0 - 10, за да бъдат сравними.</span></li> </ul> <p class="text-aligncenter"><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt; color: #4d9451;"><strong>Крайно класиране</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Окончателните резултати бяха стандартизирани от 0 до 100, като 0 беше най-ниският резултат, показващ страната с най-лошо управление на отпадъците, а 100 най-високият, което показва, че страната е най-добра в управлението на отпадъците.</span></p> <p><a href="https://binology.shop/page/globalen-indeks-na-otpadacite"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/indeks-na-otpadacite-5fde0ef343641.jpg" /></a></p>

Сравнение на продукти