Блог

Защо да рециклираме 15.01.2021 14:19:08

Защо да рециклираме

Ако все още не рециклирате, ние ще Ви обясним колко е лесно и защо да започнете да го правите.

За тези, които вече рециклират, вижте какъв е положителният ефект от Вашите усилия за рециклиране и разберете какво друго бихте могли да направите.

Рециклирането пести ресурси

Когато рециклираме, използваните материали се превръщат в нови продукти, намалявайки необходимостта от консумация на природни ресурси. Ако използваните материали не се рециклират, се произвеждат нови продукти чрез извличане на пресни суровини от Земята чрез добиване на руди и експлоатация на горското стопанство.

Рециклирането помага за запазването на важни суровини и защитава естествените местообитания на животните.

Рециклирането пести енергия

Използването на рециклирани материали в производствения процес използва значително по-малко енергия от тази, необходима за производството на нови продукти от суровини - дори при сравняване на всички свързани разходи, като транспорт, например.

Плюс това има допълнителни икономии на енергия, тъй като се изисква повече енергия за извличане, усъвършенстване, транспортиране и обработка на суровини, готови за промишлеността, в сравнение с предоставяне на готови за индустрията материали.

Рециклирането помага за опазването на околната среда

Рециклирането намалява необходимостта от добив (добив на полезни изкопаеми и дърводобив), рафиниране и преработка на суровини, които значително замърсяват въздуха и водите.

Тъй като рециклирането пести енергия, то също така намалява емисиите на парникови газове, което помага за справяне с промените на климата. Настоящото рециклиране в Обединеното кралство се очаква да спести над 18 милиона тона CO2 годишно - еквивалентно на изваждането на 5 милиона автомобила от пътя (повече от всички регистрирани автомобили в България).

Рециклирането намалява депонираните отпадъци

Когато рециклираме, рециклируемите материали се преработват в нови продукти и в резултат на това количеството боклук, което се изпраща до депата за отпадъци, намалява. Във Великобритания има над 1500 площадки за депониране на отпадъци, а през 2001 г. тези площадки произвеждат една четвърт от емисиите на метан в Обединеното кралство.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезно

Полезно

Защо да рециклираме

Защо Да Рециклираме

Ако все още не рециклирате, ние ще Ви обясним колко е лесно и защо да започнете да го правите. Разберете защо е наистина важно да започнете още от днес! Ако все още не рециклирате, ние ще Ви обясним колко е лесно и защо да започнете да го правите. Разберете защо е наистина важно да започнете още от днес! 2021-01-15T14:19:09+02:00 Защо да рециклираме

<p>Ако все още не рециклирате, ние ще Ви обясним колко е лесно и защо да започнете да го правите.</p> <p>За тези, които вече рециклират, вижте какъв е положителният ефект от Вашите усилия за рециклиране и разберете какво друго бихте могли да направите.</p> <p class="text-aligncenter"><strong><u>Рециклирането пести ресурси</u></strong></p> <p class="text-aligncenter"><strong><u><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/resursi.jpg" /></u></strong></p> <p>Когато рециклираме, използваните материали се превръщат в нови продукти, намалявайки необходимостта от консумация на природни ресурси. Ако използваните материали не се рециклират, се произвеждат нови продукти чрез извличане на пресни суровини от Земята чрез добиване на руди и експлоатация на горското стопанство.</p> <p>Рециклирането помага за запазването на важни суровини и защитава естествените местообитания на животните.</p> <p class="text-aligncenter"><strong><u>Рециклирането пести енергия</u></strong></p> <p>Използването на рециклирани материали в производствения процес използва значително по-малко енергия от тази, необходима за производството на нови продукти от суровини - дори при сравняване на всички свързани разходи, като транспорт, например.</p> <p>Плюс това има допълнителни икономии на енергия, тъй като се изисква повече енергия за извличане, усъвършенстване, транспортиране и обработка на суровини, готови за промишлеността, в сравнение с предоставяне на готови за индустрията материали.</p> <p class="text-aligncenter"><strong><u>Рециклирането помага за опазването на околната среда</u></strong></p> <p class="text-aligncenter"><strong><u><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/17773/files/image/na-prirodata.jpg" /></u></strong></p> <p>Рециклирането намалява необходимостта от добив (добив на полезни изкопаеми и дърводобив), рафиниране и преработка на суровини, които значително замърсяват въздуха и водите.</p> <p>Тъй като рециклирането пести енергия, то също така намалява емисиите на парникови газове, което помага за справяне с промените на климата. Настоящото рециклиране в Обединеното кралство се очаква да спести над 18 милиона тона CO<sub>2</sub> годишно - еквивалентно на изваждането на 5 милиона автомобила от пътя (повече от всички регистрирани автомобили в България).</p> <p class="text-aligncenter"><strong><u>Рециклирането намалява депонираните отпадъци</u></strong></p> <p>Когато рециклираме, рециклируемите материали се преработват в нови продукти и в резултат на това количеството боклук, което се изпраща до депата за отпадъци, намалява. Във Великобритания има над 1500 площадки за депониране на отпадъци, а през 2001 г. тези площадки произвеждат една четвърт от емисиите на метан в Обединеното кралство.</p>

Сравнение на продукти